Integrated Services

Integrated Services


M/V NEW MINGZHOU 28 1823E/W 延迟通知

发布时间:

2018-09-03 14:15

尊敬的客户:
 
  由于之前受到18号、20号台风影响,M/V NEW MINGZHOU 28 1822W延迟至8月31日0125LT靠泊太仓,所以M/V NEW MINGZHOU 28 1823E顺延8月31日2006LT驶离太仓,其抵达目的港的时间也相应延迟,详细信息如下:
 
  TKD1: M/V NEW MINGZHOU 28 1823E/W:
 
TAICANG 31st/ Aug 2006LT - NAGOYA 3rd/ Sep- TOKYO & YOKOHAMA 4th/ Sep
 
  对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
                                                                                                                                                                                                                                                       太仓港集装箱海运有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                  2018年9月3日