Integrated Services

Integrated Services


M/V NEW MINGZHOU 60 1823E/W 延迟通知

发布时间:

2018-08-29 08:53

尊敬的客户:
 
  由于受到18号和20号台风的影响,M/V NEW MINGZHOU 60 1822W延迟至8月28日0303LT靠泊太仓,所以M/V NEW MINGZHOU 60 1823E顺延至8月28日1915LT驶离太仓,其抵达目的港的时间也相应延迟,详细信息如下:
 
  TKD2: M/V NEW MINGZHOU 60 1823E/W:
 
TAICANG 28th/ Aug 1915LT - TOKYO 31st/ Aug - YOKOHAMA 1st/ Sep - NAGOYA 2nd/ Sep
 
  对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2018年8月29日