Integrated Services

Integrated Services


M/V NEW MINGZHOU 28 1807E/W 延迟通知

发布时间:

2018-03-16 02:23

尊敬的客户:
 
  由于长江口因雾封航,M/V NEW MINGZHOU 28 1807W于3月15日0806LT完船后驶离码头后锚地等至3月16日0728LT续航,其抵达目的港的时间也相应延迟,详细信息如下:
 
  TKD1: M/V NEW MINGZHOU 28 1807E/W:
 
TAICANG 15th/ Mar 0320LT - NAGOYA 18th/ Mar - TOKYO & YOKOHAMA 19th/ Mar night or 20th - TAICANG 24th/ Mar
 
  对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
  
  太仓港集装箱海运有限公司
 
  2018年3月16日