Integrated Services

Integrated Services


M/V NEW MINGZHOU 28 1808E/W 延迟通知

发布时间:

2018-03-26 17:54

尊敬的客户:
 
  由于上航次因雾封航,M/V NEW MINGZHOU 28 1807W顺延至3月24日1958LT抵达太仓,所以M/V NEW MINGZHOU 28 1808W延至3月25日1216LT驶离太仓,其抵达目的港的时间也相应延迟,详细信息如下:
 
  TKD2: M/V NEW MINGZHOU 28 1808E/W:
 
TAICANG 25th/ Mar 1216LT - OSAKA 27th/ Mar - TOKYO & YOKOHAMA 29th/ Mar - NAGOYA 30th/ Mar - OSAKA & KOBE 31st/ Mar(only loading) - TAICANG 3rd/ Apr
 
  对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2018年3月26日