Integrated Services

Integrated Services


M/V XIANG REN 2101E/W 延迟通知

发布时间:

2021-06-04 15:56

尊敬的客户:
 
    M/V XIANG REN 2101E于6月1日0706LT驶离南京,并于6月1日1606LT抵达太仓,但是由于大雾影响,延迟至6月3日1308LT驶离太仓,其抵达目的港的时间相应延迟,详细信息如下:
 
    TKX3+TJS1: M/V XIANG REN 2101E/W:
 
ATD NANJING  1st/ Jun - ATD TAICANG 3rd/ Jun 1308LT - ETA OSAKA & KOBE 6th/ Jun - ETA HIROSHIMA 7th/ Jun - ETA HAKATA 8th/ Jun
 
    对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2021年6月4日

2101e,jun,6月,eta,xiang,atd,驶离,ren,抵达,延迟