Integrated Services

Integrated Services


M/V RUN CHANG 2102E/W 延迟通知

发布时间:

2021-03-22 14:49

尊敬的客户:
 
    由于上航次晚班,M/V RUN CHANG 2101W延迟至3月19日1018LT抵达太仓,所以M/V RUN CHANG 2102E顺延至3月20日1106LT驶离太仓,其抵达目的港的时间相应延迟,详细信息如下:
 
    TKX3+TJS1: M/V RUN CHANG 2102E/W:
 
ATD TAICANG 20th/ Mar 1106LT - ETA OSAKA & KOBE 22nd/ Mar
 
    对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2021年3月22日

2102e,run,3月,chang,延迟,抵达,1106lt,mar,太仓