Integrated Services

Integrated Services


M/V QIU JIN 21101E/W 延迟通知

发布时间:

2021-03-15 15:51

尊敬的客户:
 
    由于和盛轮船舶故障无法续航,临时用秋锦轮顶替,M/V QIU JIN 21101E顺延至3月13日1550LT驶离太仓,其抵达目的港的时间相应延迟,详细信息如下:
 
    TKU1+TPX1: M/V QIU JIN 21101E/W:
 
ATD TAICANG 13th/ Mar 1550LT - ETA HAKATA 15th/ Mar - ETA MOJI 16th/ Mar - ETA BUSAN 17th/ Mar
 
    对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2021年3月15日

延迟,mar,eta,jin,1550lt,3月,qiu,21101e,13th,13日