Integrated Services

Integrated Services


M/V RUN CHANG 2101E/W 延迟通知

发布时间:

2021-03-11 15:25

尊敬的客户:
 
    由于大雾封航影响,M/V RUN CHANG 2101E延迟至3月11日1206LT驶离太仓,其抵达目的港的时间相应延迟,详细信息如下:
 
    TKX3+TJS1: M/V RUN CHANG 2101E/W:
 
ATD TAICANG 11th/ Mar 1206LT - ETA HAKATA 13th/ Mar - ETA OSAKA & KOBE 14th/ Mar - ETA HIROSHIMA 15th/ Mar
 
    对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2021年3月11日

2101e,mar,eta,11日,run,1206lt,延迟,3月,chang