Integrated Services

Integrated Services


M/V TAI CANG HE 1908E/W 延迟通知

发布时间:

2019-04-17 15:20

尊敬的客户:
 
    由于上航次大风影响,M/V TAI CANG HE 1907W延迟至4月17日0206LT抵达太仓,所以M/V TAI CANG HE 1908E顺延至4月17日1312LT驶离太仓,其抵达目的港的时间相应延迟,详细信息如下:
 
    TKX3: M/V TAI CANG HE 1908E/W:
 
ATD TAICANG 17th/ Apr 1312LT - ETA OSAKA & KOBE 20th/ Apr - ETA TAICANG 24th/ Apr
    对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2019年4月17日