Integrated Services

Integrated Services


M/V TAI CANG HE 1902E/W 延迟通知

发布时间:

2019-03-06 17:12

尊敬的客户:
 
    由于上航次大雾原因,M/V TAI CANG HE 1901W延迟至3月5日1318LT抵达太仓,又由于大雾封航,M/V TAI CANG HE 1902E顺延至3月6日1206LT驶离太仓,其抵达目的港的时间相应延迟,详细信息如下:
 
    TKX3: M/V TAI CANG HE 1902E/W:
 
ATD TAICANG 6th/ Mar 1206LT - ETA OSAKA & KOBE 9th/ Mar - ETA TAICANG 12th/ Mar
 
    对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2019年3月6日