Integrated Services

Integrated Services


M/V NEW MINGZHOU 28 1822E/W 延迟通知

发布时间:

2018-08-20 16:22

尊敬的客户:
 
  由于受到18号台风影响,M/V NEW MINGZHOU 28 1821W延迟至8月19日0858LT靠泊太仓,所以M/V NEW MINGZHOU 28 1822E顺延8月20日0320LT驶离太仓,其抵达目的港的时间也相应延迟,详细信息如下:
 
  TKD2: M/V NEW MINGZHOU 28 1822E/W:
 
TAICANG 20th/ Aug 0320LT - YOKOHAMA & TOKYO 23rd/ Aug - NAGOYA 24th/ Aug- OSAKA & KOBE 25th/ Aug(only loading not discharging) 
 
  对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
                                                                                                                                                                                                                                                       太仓港集装箱海运有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                  2018年8月20日