Integrated Services

Integrated Services


M/V NEW MINGZHOU 60 1822E/W延迟通知

发布时间:

2018-08-20 14:05

尊敬的客户:
 
  由于受到12、13号台风的影响,M/V NEW MINGZHOU 60 1821W延迟至8月16日0518LT靠泊太仓,但是由于受到18号台风的影响,M/V NEW MINGZHOU 60 1822E延迟至8月18日1424LT驶离太仓,但由于在日本将会受到13号台风影响,其抵达目的港的时间也相应延迟,详细信息如下:
 
  TKD1: M/V NEW MINGZHOU 60 1822E/W:
 
TAICANG 18th/ Aug 1424LT - NAGOYA 21st/ Aug - TOKYO & YOKOHAMA 22nd/ Aug -TAICANG 26th/ Aug
 
  对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2018年8月20日