Integrated Services

Integrated Services


M/V NEW MINGZHOU 60 1821E/W延迟通知

发布时间:

2018-08-06 10:53

尊敬的客户:
 
  由于受到12号台风的影响,M/V NEW MINGZHOU 60 1820W延迟至8月5日0712LT抵达太仓,所以M/V NEW MINGZHOU 60 1821E顺延至8月5日2012LT驶离太仓,但由于在日本将会受到13号台风影响,其抵达目的港的时间也相应延迟,详细信息如下:
 
  TKD2: M/V NEW MINGZHOU 60 1821E/W:
 
TAICANG 5th/ Aug 2012LT - TOKYO & YOKOHAMA 10th/ Aug - NAGOYA 11th/ Aug - OSAKA & KOBE 12th/ Aug -TAICANG 15th/ Aug
 
  对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2018年8月6日