Integrated Services

Integrated Services


M/V XIN MING ZHOU 60 1705E/W 延迟通知

发布时间:

2017-03-06 02:04

尊敬的客户:
 
    由于上一航次加靠名古屋,M/V XIN MING ZHOU 60 1704W延迟至3月4日2232LT抵达太仓,M/V XIN MING ZHOU 60 1705E顺延至3月5日1405LT驶离太仓,其抵达目的港的时间也相应延迟,详细信息如下:
 
    TKX1: M/V XIN MING ZHOU 60 1705E/W:
 
TAICANG/ DEP 5th Mar 1405LT - OSAKA/ 7th Mar - KOBE/ 8th Mar - NAGOYA/ 9th Mar - TAICANG/ 11th Mar
 
    对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2017年3月6日