Integrated Services

Integrated Services


M/V JJ SUN 1746E/W 延迟通知

发布时间:

2017-11-20 15:43

 尊敬的客户:
 
    由于冷空气和大风影响,M/V JJ SUN 1745W延迟至11月18日1940LT抵达太仓,M/V JJ SUN 1746E顺延至11月19日0655LT驶离太仓,后又在太仓锚地避风抛锚,其抵达目的港的时间也相应延迟,详细信息如下:
 
    TKU1+TPX: M/V JJ SUN 1746E/W:
 
TAICANG/DEP 19th NOV 0655LT - HAKATA/21st NOV - MOJI/22nd NOV - BUSAN/23rd NOV -TAICANG/ 25th NOV 
 
    对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2017年11月20日