Integrated Services

Integrated Services


M/V NEW MINGZHOU 28 1802E/W 延迟通知

发布时间:

2018-01-22 15:39

尊敬的客户:
 
    由于东京拥堵和大雾封航,M/V NEW MINGZHOU 28 1801W延迟至1月18日2339LT抵达太仓,所以M/V NEW MINGZHOU 28 1802E顺延至1月19日1912LT驶离太仓,其抵达目的港的时间也相应延迟,详细信息如下:
 
    TKD1: M/V NEW MINGZHOU 28 1802E/W:
 
TAICANG 19th/ Jan 1912LT - NAGAOYA 22nd/ Jan - TOKYO & YOKOHAMA 24th/ Jan
 
    对以上原因造成的船期延误,我司深表歉意。衷心感谢您的理解与支持!
 
太仓港集装箱海运有限公司
 
2018年1月22日